Ọ̀rúnmìlà (Ifá)

Ọ̀rúnmìlà Bara Àgbọnnìrègún

Ọlọ́jà láàrin Ẹbọra

Aráyé rọ́run

Ẹlẹ́rìí Ìpín

Ajẹ́ ju oògùn

Atórí ẹni tí ò suhàn ṣe

Òdùdù tí du orí ìlémèrè kó má baà fọ́

Atóóbá jayé má jayà lolo

 

Ọ̀rúnmìlà Bara Àgbọnnìrègún,

Chief among the Divinities.

One who sees happenings on earth and in the heaven.

Witness to the act of chosing destiny.

He who is more effective than medicine.

He who repairs bad heads.

He who gives longevity to Emèrè.

One with whom one enjoys life without trepidation.