Èjìòdí Home of Tradition

Odimudimu Awo Olu-Igbo
A difa fun Olofin, odu, o-yi-gbirigbiri-jana
Ola mi o lo soke nigba yii o
Bipori ina ba gbepo je
Iwa re a si goke
 
Odimudimu the Ifa priest of Olu-Igbo
Cast Ifa for Olofin, the fat one
My fame will grow this time
Whenever fire receives fueling
It grows higher.
 
This HOME was founded to enlighten people on the Messengers of Olódùmarè known as Imọlẹ̀/Òrìṣà in an African Traditional Religion (ATR) known as Ifá/Òrìṣà/Isese/Yoruba Traditional Religion, which Odùduwà tradition in Africa gave birth to with the scripture known as IFA. The Religion originated from Odùduwà land in Africa and spread throughout the World. According to Ifá, the Messengers (Imọlẹ̀/Òrìṣà) of OLÓDÙMARÈ are six hundred and one (601) in number. They include: Èṣù, Ọ̀rúnmìlà (Ifá), Òdù (Odùlógbòójé), Ọbàtálá, Yemòó, Òrìṣà Òkè, Ẹ̀là, Ọ̀sanyìn, Ọ̀ṣun, Yemọja, Olókun, Ajé (Ajéṣálúgà), Ògún, Ọ̀ṣọ́ọ̀sì, Ìja, Òrìṣà Oko, Erinlẹ̀, Ṣàngó, Ọya, Baáyànnì, Ṣọ̀npọ̀nná, Bùkúù (Nàná), Orí, Ẹgbẹ́, Egúngún, Orò, Ẹdan, Ọbalùfọ̀n, Ọbà, Yewa, Odùduwà, Kóri, Òṣùmàrè, etc...
 

To contribute towards development of this home, send your donation to:

Bank: 

1.

Zenith Bank

Address of the Bank: Ojoo, Ibadan, Oyo State, Nigeria

Account number: 1016504883 (Naira)

Account name: Ejiodi Home of Tradition