Àwòrán (Fotos)

"Installation ceremony of the Ààrẹ Agbéfága (Chief Fáyẹmí Fátúndé Fákáyọ̀dé) of Yorùbáland"

"Installation ceremony of the Àràbà Awo (Chief Oyèwùsì Àmọ̀ó Fákáyọ̀dé) of Ìbàdànland - 23/11/2013"